06-39326132

Het laatste nieuws

Wat speelt er zoal op het Maalstroom Hoofdkwartier?

Stimuleringsfonds ondersteunt ontwikkeling Fryske digiTales

8D Games en Bureau Maalstroom hebben samen met drie culturele organisaties 100.000 euro subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling van Fryske digiTales. De aanvraag voor de ontwikkeling van de innovatieve bibliotheek waarin volksverhalen en digitaal erfgoed spelenderwijs ontdekt worden is ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en vorige week toegekend.

Naast de subsidie van het Stimuleringsfonds kan het project rekenen op een bijdrage van 13.500 euro van de provincie Fryslân. De partners van het project – Tresoar, Afûk en Fers – zullen allen vanuit hun expertise bijdragen aan het project. De digiTales worden ontwikkeld voor jeugd van 6 tot 12 jaar maar ook voor jongeren en volwassenen zijn digiTales een verrassende manier om met volksverhalen en digitale erfgoedcollecties in contact te komen. Keuzes rondom visuele stijl, taalgebruik en spelmechanieken worden primair gemaakt voor de jongere doelgroep om deze enthousiast te maken voor lezen en digitaal erfgoed.

In de interactieve digiTale komen volksverhalen tot leven op een mobile device. Je leest ze als een boek en in iedere scène word je verder meegenomen in het avontuur: pop-up vertellers, zoekopdrachten en challenges om het verhaal verder te kunnen lezen: een spannende zoektocht in het verleden met steeds een hedendaagse twist. Het digitale erfgoed – dat onder andere afkomstig is uit museale collecties – speelt een belangrijke rol in het verhaal: foto’s van museale objecten, schilderijen, kaartmateriaal, aktes, audio en oude filmfragmenten krijgen hun plek en nodigen uit tot het ontdekken van de Friese cultuur.

Johan van der Meulen van 8D Games streeft ernaar techniek in te zetten voor maatschappelijke doelen. “Het ontwikkelen van een interactief kinderboek waarin lezen wordt gecombineerd met ervaren, is een persoonlijke droom. Toen ik dit fonds tegenkwam – gericht op het stimuleren van het gebruik van digitaal erfgoed – heb ik contact gezocht met Mattie Boekema van Bureau Maalstroom. Zij is goed bekend in de culturele wereld en met digitale erfgoedcollecties en heeft ervaring met het ontwikkelen van nieuwe concepten in die sector. Zo ging het balletje rollen. We legden contact met de partners, met de provincie, erfgoedinstellingen en musea. digiTales is voor ons een droomproject, waarbij we digitale innovatie verbinden aan vragen uit de praktijk.”

Vooralsnog worden drie bekende Friese volksverhalen ontwikkeld als digiTale: Rixt van het Oerd, het Vrouwtje van Stavoren en het Spook van de Langesloot. In deze fase wordt tegelijkertijd een digiTales framework en workflow ontwikkeld waarmee de basis wordt gelegd voor een landelijke uitrol om meer volksverhalen en digitaal erfgoed samen te brengen in de nationale digiTales bibliotheek. De beoordelingscommissie vond met name de meertalige component veelbelovend omdat veel volksverhalen in de eigen streektaal worden verteld.

Van 2013 tot en met 2019 is er in Friesland gewerkt aan het grootschalige digitaliseringsproject RedBot, waarbij tientallen Friese erfgoedinstellingen, musea en organisaties werkten aan het digitaliseren en digitaal ontsluiten van Fries erfgoed. De kracht van dat project lag vooral in de brede samenwerking en kennisdeling van de samenwerkingspartners. De volgende fase – het implementeren en stimuleren van het gebruik – is momenteel actueel, het project digiTales sluit hier naadloos op aan.