06-39326132


LIVE: Fryske Kultuer Talkshow

Redactie, organisatie en regie live-talkshow voor provincie Fryslân

Hoe staat de Friese cultuurwereld ervoor na een jaar corona? Wat is er allemaal gebeurd met theaters en cultuurmakers? En hoe kijken ze naar de toekomst? Op vrijdag 21 mei 2021 kwam het allemaal aan bod in de Fryske Kultuer Talkshow: een live online talkshow vanuit schouwburg de Lawei, gepresenteerd door Roelof Lousma. Samen met gedeputeerde Sietske Poepjes ging hij in gesprek met verschillende gasten uit de culturele wereld.

Makers, muzikanten, theaterdirecteuren en producenten vertelden hoe zij de coronacrisis door zijn gekomen. Gesproken werd over welke struikelblokken ze tegenkwamen en waar ze juist kansen hebben gepakt. Ook deelden zij nieuwe plannen die zij hebben ontwikkeld. Te gast waren onder andere Emiel Stoffers van De Hûnekop, Stef Avezaat van De Lawei en Wybren Buma van Theater Sneek, dansgezelschap Ivgi&Greben, de Cloudsurfers, theatergroep Homsk, David Lelieveld van productiehuis Pier21 en componiste Karmit Fadaël. Floris de Gelder van Arcadia was present evenals festivaldirecteur Eva van Netten en afzwaaiend directeur Bert Looper van Tresoar.

Bureau Maalstroom werd door provincie Fryslân gevraagd de talkshow zowel inhoudelijk als organisatorisch te regelen: redactie, regie, organisatie en afstemming met verschillende partijen.

Kijk hier de talkshow online!