06-39326132

RedBot

Concept, vormgeving en web


RedBot

In opdracht van Fries erfgoedbewaker Tresoar ontwikkelden we een communicatieconcept voor de introductie van de erfgoed hub van Friesland.

RedBot conceptontwikkeling

Fries Historisch en Letterkundig centrum Tresoar vroeg Maalstroom mee te denken over de communicatie en een concept rondom het Friese meerjarenproject ‘Deltaplan digitalisering cultureel erfgoed’. Het project is uniek in zijn soort doordat het wordt gedragen door twaalf samenwerkende partijen uit de culturele sector in Friesland.

RedBot conceptontwikkeling communicatiebureau Maalstroom

Wat is RedBot?

Digitaal cultureel erfgoed. Niet direct iets waar een groot publiek warm voor loopt. Bureau Maalstroom maakte een communicatieplan met als belangrijkste doelstelling: digitaal Fries cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Maalstroom bedacht een fris communicatieconcept dat vooral nieuwe maar ook al bekende doelgroepen aanspreekt. Nieuwe doelgroepen in de vorm van jongeren en toeristen en bekende doelgroepen als historici, cultuurliefhebbers en onderzoekers.

De Fries erfgoed hub RedBot was geboren. En de naam RedBot komt niet zomaar uit te lucht vallen want deze heeft namelijk alles te maken met de Friese roots. We laten de 8e eeuwse Friese koning Radboud – in het Fries Redbad – herleven in het digitale tijdperk. Een korte, internationaal te gebruiken naam met een verwijzing naar de Friese historie en een link naar de digitale toekomst door het woorddeel ‘bot’. Een concept dat in de wereld van digitaal erfgoed opvalt door zijn eigentijdse uitstraling.

RedBot vormgeving

We ontwikkelden een logo en visuele identiteit. We kozen bewust niet voor de bekende Friese kleuren maar voor de kleur groen die associaties opwekt met fris, nieuw en duurzaam. Precies datgene dat we met RedBot willen uitstralen. De strijdlustige aard van koning Radboud komt terug in het logo door het masker. De zoekfunctie – als digitale portal – wordt weer benadrukt door de oogjes die op de site zelfs even naar je knipogen.

We lanceerden een tweetalige responsive website, in het Nederlands en het Fries. Een site die eerst fungeert als informatiebron met projectinformatie. In de toekomst zal de site als online portal gaan fungeren. Met het oog op Leeuwarden – Fryslân 2018 zal de komende tijd nog een Engelstalige versie ontwikkeld worden. We ontwikkelden interfaces voor de social media kanalen.

Daarnaast ontwikkelden we het ‘RedBotje’ dat in de toekomst ingezet kan worden bij onderwijsprojecten.

RedBot logo ontwerp communicatiebureau MaalstroomRedBot.frl

RedBot is dé online plek waar je informatie vindt over digitaal Fries erfgoed. Hier kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s. Maar ook notariële aktes, oude juridische stukken en informatie over monumenten. De Friese culturele historie is straks nog maar één muisklik verwijderd van iedere huiskamer.

Redactie web en social media

RedBot is dé online plek waar je informatie vindt over digitaal Fries erfgoed. Er is namelijk een groot project aan de gang waarbij een groot deel van het Fries cultureel erfgoed digitaal wordt gemaakt. Vanaf 2018 – en soms al eerder – kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s. Maar ook notariële aktes en oude juridische stukken. De Friese culturele historie is straks nog maar één muisklik verwijderd van iedere huiskamer. Maalstroom ontwikkelde het communicatieconcept van RedBot en verzorgt daarnaast de redactie.

Redactievoer van twaalf samenwerkingspartners

RedBot redactieRedBot gerealiseerd door twaalf samenwerkende organisaties. De meeste samenwerkingspartners zijn actief als erfgoedbewaker, zoals de musea en de archieforganisaties. Of ze zijn zelf maker van Fries cultureel erfgoed, zoals Omrop FryslânTresoar heeft als dé Fries erfgoedbewaker bij uitstek de leiding over het project. Ook zijn er een aantal adviserende organisaties betrokken bij het project, zoals de Fryske Akademy en Bibliotheekservice Fryslân. Kortom, RedBot is een breed gedragen project waarbij vele culturele expertises uit Friesland vertegenwoordigd zijn.

Via www.redbot.frl en via de social media kanalen facebook en twitter kan het publiek het project volgen. Je kunt hier artikelen lezen over alle vijf deelprojecten. Maar ook over de scanstudio, de mobiele fotostudio die van museum naar museum reist of de vorderingen van het Fries Film archief. Goed leesvoer voor iedereen die gek is van Friesland en haar erfgoed.

www.redbot.frl